Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
dyrekcje parków narodowych; regionalne dyrekcje ochrony środowiska; urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 8 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Formy ochrony przyrody. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Do góry