Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
OS-1 - sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących i rodzaj prowadzonej działalności wnoszące opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Urządzenia ochrony powietrza. Zanieczyszczenie powietrza.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.06
Do góry