Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
OD-1 - żłobki i kluby dziecięce

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące przeważającą i drugorzędną działalność zaklasyfikowaną według PKD do klasy 88.91;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Opieka nad dziećmi do lat 3. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.05
Do góry