Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.20. Rodzina

1. Symbol badania
1.20.05
2. Temat badania
Żłobki i kluby dziecięce
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci oraz działalności placówek opieki nad dziećmi do lat 3.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Osoby: dzieci przebywające w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. Żłobki i kluby dziecięce, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do podklasy 88.91.Z opieka dzienna nad dziećmi.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Opieka nad dziećmi do lat 3. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Placówki opieki nad dziećmi do lat trzech, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.
Organ prowadzący placówkę opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki, typ organu prowadzącego.
Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.
Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 w miastach, w przekrojach: kraj.
Dzieci przebywające w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, wiek, płeć, w ciągu roku.
Dzieci niepełnosprawne przebywające w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, wiek, płeć, w ciągu roku.
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 100 miejsc, w przekrojach: kraj.
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, w przekrojach: kraj, regiony, województwa.
Dzieci przebywające w placówce w ciągu roku, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.
Opiekunowie w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, płeć, dla których jest to główne miejsce pracy.
Wolontariusze w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, płeć.
Czas pracy placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa.
Przystosowanie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, typ placówki.
Osobodni pobytu dzieci przebywających w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy, typ placówki.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. (wrzesień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Żłobki (maj 2019).
Do góry