Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Narodowy Bank Polski
Źródło danych:
NBP-NK/H - ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - handlowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
pośrednicy w obrocie nieruchomościami, podmioty zajmujące się obrotem nieruchomościami, agencje nieruchomości, firmy deweloperskie, właściciele i zarządcy nieruchomości oraz firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 20 września 2018 r. według stanu na 30 czerwca 2018 r., do 20 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obrót nieruchomościami.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Do góry