Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ-57 - roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna
wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 14 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Zachorowania, problemy zdrowotne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.02
Do góry