Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ/Szp-11B - karta statystyczna psychiatryczna

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego w oddziałach całodobowych i dziennych, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 25. dnia miesiąca za miesiąc i do 15 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Zachorowania, problemy zdrowotne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Płeć. Stan cywilny. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.03
Do góry