Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
MT-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Metro Warszawskie Spółka z o.o.;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Przewozy pasażerów. Sieć kolejowa. Tabor kolejowy i jego eksploatacja.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Do góry