Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZN27p - sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
szkoły w zakładach poprawczych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 5 września 2018 r. za rok szkolny 2017/2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wychowanków pobierających naukę w zakładzie. Kształcenie wychowanków w zakładzie. Obciążenia administracyjne respondentów. Zestawienie ogólne - stan na ostatni dzień nauki.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Do góry