Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZK-8 - sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
okręgowe inspektoraty Służby Więziennej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Absencja funkcjonariuszy. Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni. Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia. Funkcjonariusze przeniesieni. Nawiązanie stosunku służbowego/pracy. Obciążenia administracyjne respondentów. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy. Stopnie funkcjonariuszy. Szkolenie funkcjonariuszy. Ustanie stosunku służbowego/pracy. Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego. Wykonanie etatowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Do góry