Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.03. Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości

1. Symbol badania
1.03.05
2. Temat badania
Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw sprawiedliwości
Prokurator Krajowy

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu, a także o stanowiskach, funkcjach oraz składnikach wynagrodzenia pracowników ww. jednostek.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • Sejm, Senat
  • administracja rządowa - centralna
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • organizacje międzynarodowe
6. Zakres podmiotowy
Jednostki/instytucje budżetowe: jednostki organizacyjne służby więziennej, sądy powszechne, powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, instytuty naukowe resortu sprawiedliwości, zakłady dla nieletnich.

7. Zakres przedmiotowy
Absencja funkcjonariuszy. Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni. Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia. Funkcjonariusze przeniesieni. Nawiązanie stosunku służbowego/pracy. Obciążenia administracyjne respondentów. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy. Pracownicy delegowani. Stopnie funkcjonariuszy. Szkolenie funkcjonariuszy. Ustanie stosunku służbowego/pracy. Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego. Wykonanie etatowe. Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Stanowiska, funkcje, składniki wynagrodzenia, w przekrojach: jednostki organizacyjne i okręgi wojewódzkie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Baza Ministerstwa Sprawiedliwości – Wymiar Sprawiedliwości (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019),
  • Baza Centralnego Zarządu Służby Więziennej – Służba Więzienna (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
  • Baza Prokuratury Krajowej – Działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych (wrzesień 2018, marzec 2019).
Do góry