Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-ZK-2 - miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
zakłady karne; areszty śledcze;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 2. dnia następnego miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenia administracyjne respondentów. Zatrudnienie ewidencyjne osadzonych. Zatrudnienie osadzonych w miesiącu rozliczeniowym. Zobowiązania alimentacyjne osadzonych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Do góry