Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S6 wojsk. - sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojskowe sądy garnizonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojskowe sądy okręgowe
wojskowe sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenia administracyjne respondentów. Ograniczenie wolności. Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne. Osądzeni według rodzajów przestępstw. Wymiary grzywien.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.02
Do góry