Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
sądy rejonowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 9 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 9 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 9 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy okręgowe
sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 16 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 16 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 14 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas trwania mediacji. Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów. Ewidencja spraw. Kontrolka skarg. Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba osób ubezwłasnowolnionych. Liczba powołań tłumaczy. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału). Obciążenia administracyjne respondentów. Obciążenie kosztami postępowania. Obsada Sądu (Wydziału). Ośrodki kuratorskie. Posiedzenia wykonawcze. Postępowanie mediacyjne. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy wielotomowe. Sprawy zawieszone. Stan wykazu ALK. Stan wykazu Opm. Środki zobowiązujące rodziców. Terminowość postępowania międzyinstancyjnego. Terminowość przyznawania wynagrodzeń. Terminowość sporządzania opinii pisemnych. Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych. Terminowość sporządzania uzasadnień. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wykonywane orzeczenia sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw. Załatwienie spraw przez referendarzy. Zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zezwolenie na wyjazd dzieci za granicę.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.04, 1.03.01, 1.03.02.
Do góry