Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRPiPS-05 - sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
domy pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne samorządu wykonujące zadania domów pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, urząd wojewódzki
środowiskowe domy samopomocy lub inne jednostki organizacyjne samorządu wykonujące zadania środowiskowych domów samopomocy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, urząd wojewódzki
powiatowe centrum pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
urząd wojewódzki
urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pomoc społeczna. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.07
Do góry