Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
MRPiPS-02 - sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
powiatowe urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
wojewódzkie urzędy pracy
urzędy wojewódzkie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
wojewódzkie urzędy pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy. Fundusz Pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.23.06, 1.65.31.
Do góry