Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
BR-01 - książeczka budżetu gospodarstwa domowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,3%)
Raz w miesiącu do 20. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl, ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Dochody gospodarstw domowych. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Obciążenie respondentów. Rozchody gospodarstw domowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01
Do góry