Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
MG/PZ - sprawozdanie o portfelu zamówień

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
stocznie produkcyjne i remontowe;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 31 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 8 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Centrum Techniki Okrętowej S.A.
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność przemysłu stoczniowego. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.02
Do góry