Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.50. Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol badania
1.50.02
2. Temat badania
Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat funkcjonowania przemysłu okrętowego.

6. Zakres podmiotowy
Przedsiębiorstwa niefinansowe: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe.

7. Zakres przedmiotowy
Działalność przemysłu stoczniowego. Obciążenie respondentów.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Nowe zamówienia, portfel zamówień i wybudowane statki, w przekrojach: ogółem, w tym na eksport i kraj.
Portfel zamówień i wyremontowane statki, w przekrojach: ogółem, w tym na eksport i kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje:
  • Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym (styczeń 2019).
Do góry