Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
ŁP-3 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
operator pocztowy wyznaczony;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 18 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Abonenci radia i telewizji. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.06, 1.28.03.
Do góry