Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
LOT-1 - sprawozdanie o transporcie lotniczym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty posiadające koncesje na transport lotniczy rozkładowy i nierozkładowy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 5 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Sieć lotnicza. Tabor lotniczy i jego eksploatacja.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.08
Do góry