Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło danych:
KN-1 - działalność archiwalna

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
archiwa państwowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Kopie materiałów archiwalnych. Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego. Obciążenie respondentów. Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej. Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego. Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych. Zasób archiwalny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.05
Do góry