Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
K-10 - sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej, które prowadzą działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą dzieł sztuki lub antyków;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 6 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.09
Do góry