Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.28. Kultura

1. Symbol badania
1.28.09
2. Temat badania
Rynek dzieł sztuki
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wybranych aspektach funkcjonowania rynku dzieł sztuki i antyków w Polsce.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • administracja samorządowa - powiat
  • administracja samorządowa - gmina, miasto
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: jednostki prowadzące działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą dzieł sztuki i antyków. Są to w szczególności domy aukcyjne, galerie sztuki, antykwariaty oraz galerie autorskie.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności.

Wyniki badania:
1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty; 1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.80.01 System Jednostek Statystycznych - operaty
1.24.01 Wynagrodzenia w gospodarce narodowej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Sprzedaż dzieł sztuki i antyków, w przekrojach: rodzaj, regiony, województwa kanały dystrybucji, regiony, województwa.
Formy prowadzonej działalności jednostek na rynku dzieł sztuki i współpracy z innymi podmiotami, w przekrojach: regiony, województwa.
Wybrane dane finansowe jednostek działających na rynku dzieł sztuki, w przekrojach: regiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Kultura w 2018 r. (wrzesień 2019).
Do góry