Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
K-09 - sprawozdanie z organizacji imprez masowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin właściwe ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 21 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność kulturalno-edukacyjna. Informacje o sprawozdawcy. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.28.08
Do góry