Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.28. Kultura

1. Symbol badania
1.28.08
2. Temat badania
Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat masowych imprez artystyczno-rozrywkowych i sportowych oraz ich uczestników.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • administracja samorządowa - powiat
  • administracja samorządowa - gmina, miasto
  • media ogólnopolskie i terenowe
  • indywidualni odbiorcy krajowi
  • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Jednostki administracji samorządowej.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność kulturalno-edukacyjna. Informacje o sprawozdawcy. Obciążenie respondentów.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Imprezy masowe, w przekrojach: województwa, podregiony, powiaty rodzaj imprezy, rodzaj obiektu, rodzaj organizatora liczba uczestników imprez.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Kultura w 2018 r. (wrzesień 2019).
Bazy danych:
  • Bank Danych Lokalnych – Organizacja imprez masowych (maj 2019).
Do góry