Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
I-01 - sprawozdanie o nakładach na środki trwałe

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej (z wyłączeniem jednostek i zakładów budżetowych) dla jednostek lokalnych, w których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób i których przeważający rodzaj działalność zaklasyfikowany jest według PKD do sekcji K - ponoszące nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 19 października 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 8 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności. Środki trwałe brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.66.02
Do góry