Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Źródło danych:
GUNB-1 - obiekty budowlane oddane do użytkowania

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego; powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 15 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 15 stycznia 2019 r. za II półrocze 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.05
Do góry