Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.47. Działalność budowlana

1. Symbol badania
1.47.05
2. Temat badania
Obiekty budowlane oddane do użytkowania
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie wydanych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych oraz przyjętych zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
6. Zakres podmiotowy
Terenowe organy administracji rządowej realizujące powierzone im zadania z zakresu nadzoru budowlanego.

7. Zakres przedmiotowy
Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba wydanych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych oraz przyjętych zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów według rodzaju tych obiektów, w przekrojach: pozwolenia na użytkowanie pod względem postępowań legalizacyjnych w poszczególnych kategoriach obiekty oddane do użytkowania w poszczególnych kategoriach kraj, regiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Tablice publikacyjne:
  • Obiekty budowlane przekazane do użytkowania (sierpień 2018, luty 2019).
Do góry