Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
C-07-C - notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej (ceny jednolite)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej ustalające ceny jednolite ;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 22. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
notowanie cen;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny detaliczne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.08
Do góry