Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr PESEL

MC PESEL 12 - dane dotyczące osób wymeldowanych z pobytu stałego (bez wskazania wyjazdu na stałe za granicę), które nie posiadają aktualnego zameldowania w Polsce

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Cyfryzacji;

Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Migracje.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Imię i nazwisko rodowe matki. Imię i nazwisko rodowe ojca. Miejsce urodzenia. Nazwisko i imię. Numer PESEL małżonka - dla osób pozostających w związku małżeńskim. PESEL. Płeć. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Do góry