Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Kancelaria Senatu
Źródło danych:
System informacyjny Kancelarii Senatu

KSen SI 01 - dane dotyczące senatorów, Klubów i Kół Senackich, działalności Senatu oraz stałych komisji senackich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Kancelaria Senatu;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Senat i jego działalność.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Do góry