Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
Źródło danych:
System dotyczący wypadków morskich

PKBWM WM 01 - dane dotyczące wypadków morskich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich;

Raz w roku do 29 lipca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wypadki morskie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.04
Do góry