Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.50. Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol badania
1.50.04
2. Temat badania
Wypadki morskie i ratownictwo morskie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o wypadkach morskich i ratownictwie morskim.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
  • - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

7. Zakres przedmiotowy
Ratownictwo morskie. Wypadki morskie.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wypadki morskie, w przekrojach: według rodzajów.
Wypadki nawigacyjne, w przekrojach: według typów statków według przyczyn według rodzajów i miejsc.
Wypadki techniczne, w przekrojach: według przyczyn.
Wypadki z ludźmi, w przekrojach: według rodzajów, skutków i miejsc według przyczyn.
Jednostki ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w przekrojach: według stanu floty w latach.
Akcje ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w przekrojach: w podziale na rodzaje akcji według uratowanych osób.
Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń, w przekrojach: w podziale na rodzaje zanieczyszczeń oraz porty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019 (grudzień 2019).
Do góry