Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S5o wojsk. - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojskowe sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 11 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 11 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Apelacje. Czas trwania postępowania sądowego. Ewidencja spraw. Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw. Liczba sesji i wyznaczonych spraw. Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji. Liczba wyznaczonych ławników. Obciążenia administracyjne respondentów. Obsada Sądu (Wydziału). Postępowanie przygotowawcze. Pozostałe środki zapobiegawcze. Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia. Skargi. Skład orzekający w sprawach. Sprawy niezałatwione. Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium. Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk. Sprawy wielotomowe. Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk. Sprawy zawieszone. Szczegółowe rozliczenie skargi. Terminowość obiegu międzyinstancyjnego. Terminowość sporządzania uzasadnień. Uzupełnienie postępowania przygotowawczego. Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry