Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu
Źródło danych:
Wykaz stowarzyszeń nadzorowanych ze względu na siedzibę przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu

SPUM WS 01 - Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu;

Raz w roku do 11 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Zakres działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Do góry