Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
GUGiK-2.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojewodowie przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.05
Do góry