Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS; System emerytalno-rentowy EMIR; System emerytalno-rentowy RENTIER

ZUS KSI_EMIR_RENTIER 05 - dane dotyczące świadczeniobiorców i świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i województw

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Raz w kwartale do 17 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 17 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 17 sierpnia 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 16 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 16 listopada 2018 r. za trzy kwartały 2018 r., do 18 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 18 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.03
Do góry