Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

URE SI PCBC 01 - dane dotyczące paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki;

Raz w kwartale do 14 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 13 września 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 14 grudnia 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 18 marca 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Urząd Regulacji Energetyki;

Raz w kwartale do 14 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 13 września 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 14 grudnia 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 18 marca 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01, 1.44.03.
Do góry