Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:posiedzedzenie rady statystyki

Treści 25

1.
Posiedzenie 17.10.2016
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 17.10.2016
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Wiceprezesi GUS: dr Grażyna Marciniak i Konrad Cuch. Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki...
2.
Posiedzenie 21.11.2016
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 21.11.2016
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Prezes GUS dr Dominik Rozkrut oraz wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak. Obecni byli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W...
3.
Posiedzenie 19.12.2016
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 19.12.2016
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyła Wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak. Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji...
4.
Posiedzenie 30.01.2017
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 30.01.2017
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Prezes GUS dr Dominik Rozkrut oraz wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak. Pierwszy punkt posiedzenia poświęcony był relacjom między „Diagnozą społeczną” a statystyką publiczną. „Diagnoza...
5.
Posiedzenie 20.02.2017
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 20.02.2017
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczył dr Dominik Rozkrut – prezes GUS oraz dr Grażyna Marciniak – wiceprezes GUS. Spoza GUS w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT): Marek...
6.
Posiedzenie 20.03.2017
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 20.03.2017
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczył dr Dominik Rozkrut, prezes GUS. Pierwszy punkt posiedzenia poświęcony był przebiegowi prac nad projektem programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, który przedstawiła...
7.
Posiedzenie 10.04.2017
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 10.04.2017
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: Prezes GUS dr Dominik Rozkrut oraz wiceprezes GUS dr Grażyna Marciniak. Pierwszy punkt posiedzenia poświęcony był projektowi programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018....
8.
Posiedzenie 15.05.2017
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 15.05.2017
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczył dr Dominik Rozkrut - prezes GUS oraz dr Grażyna Marciniak - wiceprezes GUS. Spoza GUS w obradach uczestniczył Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland. Posiedzenie...
9.
Posiedzenie 12.06.2017
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia plenarne Rady Statystyki / Posiedzenie 12.06.2017
Było to ostatnie posiedzenie Rady Statystyki V kadencji. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach uczestniczyli: dr Dominik Rozkrut - prezes GUS oraz dr Grażyna Marciniak – wiceprezes GUS. Prezes GUS wręczył przyznane na wniosek Przewodniczącego...
10.
Posiedzenie Inauguracyjne w dniu 18 sierpnia 2017 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie Inauguracyjne w dniu 18 sierpnia 2017 r.
Inauguracyjne posiedzenie plenarne Rady Statystyki VI kadencji w dniu 18 sierpnia 2017 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Statystyki nominowani na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz dr Dominik Rozkrut - Prezes GUS, dr Grażyna Marciniak - Wiceprezes GUS, Anna Borowska -...
11.
Posiedzenie plenarne w dniu 29 sierpnia 2017 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 29 sierpnia 2017 r.
Posiedzenie Rady Statystyki poświęcone przygotowaniom do najbliższych spisów powszechnych prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. Obok członków Rady Statystyki w obradach uczestniczyli: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS, Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes...
12.
Posiedzenie plenarne w dniu 19 września 2017 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 19 września 2017 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. Obok członków Rady Statystyki w obradach uczestniczyli: Pan dr Dominik Rozkrut - Prezes GUS, Pani dr Grażyna Marciniak - Wiceprezes GUS oraz Pani Anna Borowska - Dyrektor Generalny GUS. Obrady poświęcone były...
13.
Posiedzenie plenarne w dniu 17 października 2017 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 17 października 2017 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. Obok członków Rady Statystyki w obradach uczestniczyli: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS, oraz Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS. Przedmiotem obrad były Nierówności dochodowe i ubóstwo według...
14.
Posiedzenie plenarne w dniu 21 listopada 2017 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 21 listopada 2017 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach brali udział: Pan dr Artur Polak – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Pan Krzysztof Markowski – dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz z GUS: Pan Janusz Dygaszewicz –...
15.
Posiedzenie plenarne w dniu 19 grudnia 2017 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 19 grudnia 2017 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach uczestniczyli: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS i Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS. Pierwszy punkt obrad poświęcony był rejestrom administracyjnym w systemie edukacji i ich wykorzystaniu...
16.
Posiedzenie plenarne w dniu 29 stycznia 2018 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 29 stycznia 2018 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach obok członków Rady Statystyki uczestniczyli: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS i Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS. Pierwszy punkt obrad poświęcony był Systemowi Monitorowania Usług...
17.
Posiedzenie plenarne w dniu 26 lutego 2018 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 26 lutego 2018 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach uczestniczyła Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS. Pierwszy punkt obrad poświęcony był Europejskiej konferencji na temat jakości w statystyce publicznej Q2018. Pani Agnieszka Chochorowska,...
18.
Posiedzenie plenarne w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach uczestniczyli Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS, Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS i Pani Anna Borowska – Dyrektor Generalny GUS. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa...
19.
Posiedzenie plenarne w dniu 21 maja 2018 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 21 maja 2018 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach obok członków Rady Statystyki uczestniczyła Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS oraz Pani Anna Borowska – Dyrektor Generalny GUS. W posiedzeniu obok przedstawicieli GUS udział wzięli: Pan Robert...
20.
Posiedzenie plenarne w dniu 11 czerwca 2018 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 11 czerwca 2018 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach uczestniczyła Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS. W posiedzeniu udział wzięli spoza GUS: Pan dr Leszek Myszkowski i Pan Andrzej Lirski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Pan dr Adam...
21.
Posiedzenie plenarne w dniu 9 lipca 2018 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 9 lipca 2018 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach uczestniczyli: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS i Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS. W posiedzeniu udział wzięli dyrektorzy departamentów GUS. Członkowie Rady Statystyki zapoznali się z...
22.
Posiedzenie plenarne w dniu 17 września 2018 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 17 września 2018 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach Rady Statystyki uczestniczyli Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS oraz dyrektorzy departamentów GUS. Spoza GUS w posiedzeniu udział wzięli: Pan Stanisław Sas – Dyrektor Departamentu Baz...
23.
Posiedzenie plenarne w dniu 15 października 2018 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 15 października 2018 r.
Posiedzenie prowadził Pan prof. dr hab. Henryk Domański Przewodniczący Rady Statystyki. W obradach Rady Statystyki uczestniczył Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS, Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS oraz dyrektorzy departamentów GUS. W posiedzeniu udział wzięli spoza GUS przedstawiciele:...
24.
Posiedzenie plenarne w dniu 15 kwietnia 2019 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 15 kwietnia 2019 r.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. W obradach uczestniczyła Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS. Pierwszy punkt posiedzenia dotyczył rewitalizacji w gminach. Temat przedstawiła Pani dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, dyrektor Urzędu...
25.
Posiedzenie plenarne w dniu 4 maja 2020 r.
Organizacja statystyki publicznej / Rada Statystyki / Posiedzenia Rady Statystyki VI kadencji / Posiedzenie plenarne w dniu 4 maja 2020 r.
Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. W posiedzeniu uczestniczyli: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS, Pani Anna Borowska – Dyrektor Generalny GUS, dyrektorzy departamentów GUS oraz przedstawiciele...
Do góry