Posiedzenie plenarne w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Posiedzenie Rady Statystyki poświęcone przygotowaniom do najbliższych spisów powszechnych prowadził Przewodniczący Rady Statystyki Pan prof. dr hab. Henryk Domański. Obok członków Rady Statystyki w obradach uczestniczyli: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes GUS, Pani dr Grażyna Marciniak – Wiceprezes GUS oraz Pani Anna Borowska – Dyrektor Generalny GUS.

Informacje o aktualnym stanie prac przygotowawczych do spisów powszechnych przedstawiła Pani Agnieszka Zgierska – dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS – w zakresie planowanego spisu powszechnego ludności i mieszkań (NSP 2021) oraz Pan Artur Łączyński – dyrektor Departamentu Rolnictwa GUS – w zakresie planowanego powszechnego spisu rolnego (PSR 2020).

Pani Agnieszka Zgierska wskazała na cele NSP 2021, przesłanki wyboru metody jego realizacji oraz opisała podjęte dotychczas działania w ramach prac przygotowawczych do spisu. Przedstawiła zakres i wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych na przełomie 2016 i 2017 r., które potwierdziły, że planowany zakres NSP 2021 zaspokaja potrzeby użytkowników, przy czym gmina stanowi pożądany poziom podziału terytorialnego.

Na posiedzeniu zostały również przedstawione założenia metodyki przeprowadzenia NSP 2021 oraz zakładane źródła danych, założenia operatu spisowego i przesłanki jego utworzenia.

Pan Artur Łączyński wskazał, że obiektem obserwacji w PSR 2020 będzie gospodarstwo rolne. Zakres przedmiotowy spisu powinien zabezpieczyć dane niezbędne dla pełnego opisu sytuacji rolnictwa w Polsce, skutków wdrażania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, stanu obszarów wiejskich, wpływu na zmiany klimatyczne i społeczne. Spis planowany jest w terminie od 1 września do 31 października 2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Na posiedzeniu zostały przedstawione również administracyjne źródła danych i ich gestorzy, które według założeń będą wykorzystane dla potrzeb spisu.

Planowany zakres podmiotowy spisu został opracowany na podstawie analizy wymogów Unii Europejskiej oraz potrzeb krajowych. Przewidywana liczebność populacji objęta spisem w 2020 r. wyniesie około 1,5 mln gospodarstw rolnych. Do zbierania danych planowane jest wykorzystanie: CAII (Internet), CATI (telefon), CAPI (wywiad bezpośredni).

W trakcie dyskusji członkowie Rady Statystyki poruszyli problemy dotyczące możliwości powiązania NSP 2021 z PSR 2020, zakresu podmiotowego i przedmiotowego spisów, ograniczenia kosztów spisów, popularyzacji spisów i dotarcie z informacją o nim do szerokiego ogółu społeczeństwa wraz z zachęceniem do samospisu internetowego, możliwości wykorzystania administracyjnych źródeł danych i zdjęć satelitarnych.    

W podsumowaniu ustalono, że Rada Statystyki będzie systematycznie informowana o postępie prac nad organizacją spisów.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marcin Stradomski; Antoni Żurawicz (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 14.09.2017
Publikacja informacji: 15.09.2017 15:01
Aktualizacja informacji: 26.09.2017 14:34
Sprawdź historię zmian
Do góry