Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-AO.271.1.2023
Świadczenie usług dla Urzędu Statystycznego w Warszawie, w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych przyległych do budynków w Warszawie, w Płocku i w Siedlcach. 01.02.2023 14.02.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia 02.02.2023
Opis przedmiotu zamówienia 02.02.2023
Projektowane postanowienia umowy 02.02.2023
Formularz oferty 02.02.2023
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 02.02.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 02.02.2023
Formularz oferty (zmieniony 02.02.2023) 02.02.2023
WAW-AO.2720.38.2022
Zapytanie ofertowe na „Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie”. 08.12.2022 12.12.2022
Formularz oferty 08.12.2022
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 08.12.2022
Informacja z otwarcia ofert 12.12.2022
Informacja o wyborze oferty 14.12.2022
WAW-AO.2720.31.2022
Zapytanie ofertowe na: „Kontynuację wymiany źródeł światła (na świetlówki LED) w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie” 28.11.2022 02.12.2022
Formularz oferty 28.11.2022
Projektowane postanowienia umowne 28.11.2022
Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 28.11.2022
Odpowiedzi na pytanie wykonawcy 29.11.2022
Informacja z otwarcia ofert 02.12.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.12.2022
WAW-AO.2720.34.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę 7 sztuk komputerów przenośnych typu laptop wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi 24.11.2022 30.11.2022
Projektowane postanowienia umowne 24.11.2022
Formularz oferty 24.11.2022
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 24.11.2022
Informacja z otwarcia ofert 30.11.2022
Informacja o wyborze Wykonawcy 02.12.2022
WAW-AO.2720.27.2022
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań stanu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach użytkowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie 21.11.2022 25.11.2022
Formularz oferty 21.11.2022
Projektowane postanowienia umowne 21.11.2022
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 21.11.2022
Informacja z otwarcia ofert 25.11.2022
Informacja o wyborze wykonawcy 29.11.2022
WAW-WA.2720.13.2022
Zapytanie ofertowe na: „Skrócenie dróg ewakuacyjnych w budynku LIPSK w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21” 07.09.2022 21.09.2022
Zapytanie ofertowe na: „Skrócenie dróg ewakuacyjnych w budynku LIPSK w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21” - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 07.09.2022
Załącznik nr 1 07.09.2022
Załącznik nr 2 07.09.2022
Załącznik nr 3 07.09.2022
Załącznik nr 4 07.09.2022
Załącznik nr 5 07.09.2022
Załącznik nr 6 07.09.2022
Załącznik nr 7 07.09.2022
Załącznik nr 8 07.09.2022
Załącznik nr 9 07.09.2022
Załącznik nr 10 07.09.2022
Załącznik nr 11 07.09.2022
Załącznik nr 12 07.09.2022
Załącznik nr 13 07.09.2022
Załącznik nr 14 07.09.2022
WAW-WA.2720.27.2022
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci pracowników Urzędu" 29.08.2022 15.09.2022
Zapytanie ofertowe - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 29.08.2022
Zapytanie ofertowe - załączniki 29.08.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 07.09.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - wersja dostępna 07.09.2022
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 09.09.2022
Odpowiedź na pytania Wykonawcy - wersja dostępna 09.09.2022
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 12.09.2022
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - wersja dostępna 12.09.2022
Informacja z otwarcia ofert 15.09.2022
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 15.09.2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.09.2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 21.09.2022
WAW-WA.271.13.2022
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Skrócenie dróg ewakuacyjnych w budynku LIPSK w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21. 18.08.2022 01.09.2022
Zapytanie ofertowe - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 18.08.2022
Załącznik nr 1 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 2 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 4 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 4 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 5 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 6 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 7 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 8 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 9 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 10 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 11 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 12 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 13 do OPZ 18.08.2022
Załącznik nr 14 do OPZ 18.08.2022
Formularz oferty 18.08.2022
Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 18.08.2022
WAW-WA.2720.24.2022
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację spotkania pracowników i emerytów Urzędu w celu integracji oraz omówienia skuteczności zastosowanych rozwiązań z zakresu promocji wyników NSP 2021” 12.07.2022 19.07.2022
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Organizację spotkania pracowników i emerytów Urzędu w celu integracji oraz omówienia skuteczności zastosowanych rozwiązań z zakresu promocji wyników NSP 2021” - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 12.07.2022
Formularz oferty 12.07.2022
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 12.07.2022
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 12.07.2022
Informacja z otwarcia ofert 19.07.2022
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 19.07.2022
Informacja o wyborze wykonawcy 19.07.2022
Informacja o wyborze wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 19.07.2022
WAW-WA.2720.19.2022
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach 30.06.2022 14.07.2022
Opis przedmiotu zamówienia 30.06.2022
Projektowane postanowienia umowne 30.06.2022
Formularz oferty 30.06.2022
Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 30.06.2022
Projektowane postanowienia umowne - wersja dostępna 30.06.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 04.07.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - wersja dostępna 04.07.2022
Rzut 04.07.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 06.07.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - wersja dostępna 06.07.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 07.07.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - wersja dostępna 07.07.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 12.07.2022
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - wersja dostępna 12.07.2022
Zdjęcia schodów 12.07.2022
Informacja z otwarcia ofert 14.07.2022
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 14.07.2022
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor najnowszej informacji: Remigiusz Rutkowski
Publikujący najnowszą informację: Daniel Koźmiński
Publikacja najnowszej informacji: 28.03.2024 15:08
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry