Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WA.2720.31.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 12.12.2022 14.12.2022
Załącznik nr 1 - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 12.12.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 12.12.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 12.12.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 12.12.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.12.2022
GDK-WA.2720.31.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 02.12.2022 06.12.2022
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 02.12.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 02.12.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 02.12.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 02.12.2022
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 02.12.2022
Zestawienie ofert 06.12.2022
Korekta do zestawienia ofert 07.12.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2022
Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty 12.12.2022
GDK-WA.2720.31.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 28.11.2022 01.12.2022
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 28.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 28.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 28.11.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 28.11.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 28.11.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 28.11.2022
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 28.11.2022
Zestawienie ofert 01.12.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego 02.12.2022
GDK-WA.2720.29.2022
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie 24.11.2022 02.12.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 24.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 24.11.2022
Załącznik nr 3A - Formularz cenowy 24.11.2022
Załącznik nr 3B - Formularz cenowy 24.11.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 24.11.2022
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 24.11.2022
Odpowiedzi na pytania oferentów 01.12.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.12.2022
GDK-WA.2720.27.2022
Zapytania ofertowego na "Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku" 17.11.2022 23.11.2022
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 17.11.2022
Załącznik nr 2- Formularz cenowy 17.11.2022
Załącznik nr 2- Formularz cenowy 17.11.2022
Załacznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 17.11.2022
Załacznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 17.11.2022
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 17.11.2022
Zbiorcze zestawienie ofert na zakup materiałów eksploatacyjnych 23.11.2022
Korekta do zestawienia ofert na zakup materiałów eksploatacyjnych 23.11.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2022
GDK-WA.2720.10.2022
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę biblioteki taśmowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 20.04.2022 04.05.2022
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20.04.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 20.04.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 20.04.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 20.04.2022
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.04.2022
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 20.04.2022
Zbiorcze zestawienie ofert 04.05.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.05.2022
GDK-WA.2720.9.2022
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kompletów koca z ręcznikiem łazienkowym oraz kompletów rękawic z podkładkami i ręcznikami kuchennymi dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 15.03.2022 24.03.2022
Załącznik nr 1 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.03.2022
Załącznik nr 1 B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.03.2022
Załacznik nr 3 - Formularz cenowy 15.03.2022
Załacznik nr 3 - Formularz cenowy 15.03.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków 15.03.2022
Załącznik nr 5 - Podwykonawcy 15.03.2022
Załącznik nr 6A - Projekt umowy - ręczniki 15.03.2022
Załącznik nr 6B - Projekt umowy - ściereczki kuchenne 15.03.2022
Odpowiedzi na pytania 18.03.2022
Zbiorcze zestawienie ofert 24.03.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2022
GDK-WA.2720.53.2021
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę biblioteki taśmowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku. 21.12.2021 24.12.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - plik w formacie Word 21.12.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - plik w formacie pdf 21.12.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.12.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 21.12.2021
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 21.12.2021
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.12.2021
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 21.12.2021
GDK-WA.2720.52.2021
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego-dostawczego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 21.12.2021 24.12.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 21.12.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.12.2021
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 21.12.2021
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.12.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 21.12.2021
Odpowiedzi na pytania oferentów 23.12.2021
Odpowiedzi na pytania oferentów 2 23.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.12.2021
GDK-WA.2720.47.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 02.12.2021 07.12.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 02.12.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 02.12.2021
Załacznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 02.12.2021
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 02.12.2021
Załącznik nr 5 - Formularz cenowy 02.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.12.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor najnowszej informacji: Agata Maksymiuk (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący najnowszą informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 12.12.2022
Publikacja najnowszej informacji: 12.12.2022 13:27
Sprawdź historię zmian
1  2  3    
Do góry