Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WA.2720.10.2022
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę biblioteki taśmowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 20.04.2022 04.05.2022
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20.04.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 20.04.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 20.04.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 20.04.2022
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.04.2022
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 20.04.2022
Zbiorcze zestawienie ofert 04.05.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.05.2022
GDK-WA.2720.9.2022
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kompletów koca z ręcznikiem łazienkowym oraz kompletów rękawic z podkładkami i ręcznikami kuchennymi dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 15.03.2022 24.03.2022
Załącznik nr 1 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.03.2022
Załącznik nr 1 B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.03.2022
Załacznik nr 3 - Formularz cenowy 15.03.2022
Załacznik nr 3 - Formularz cenowy 15.03.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków 15.03.2022
Załącznik nr 5 - Podwykonawcy 15.03.2022
Załącznik nr 6A - Projekt umowy - ręczniki 15.03.2022
Załącznik nr 6B - Projekt umowy - ściereczki kuchenne 15.03.2022
Odpowiedzi na pytania 18.03.2022
Zbiorcze zestawienie ofert 24.03.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.04.2022
GDK-WA.2720.53.2021
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę biblioteki taśmowej wraz z instalacją i konfiguracją oraz zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku. 21.12.2021 24.12.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - plik w formacie Word 21.12.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - plik w formacie pdf 21.12.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.12.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 21.12.2021
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 21.12.2021
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.12.2021
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 21.12.2021
GDK-WA.2720.52.2021
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu osobowego-dostawczego dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 21.12.2021 24.12.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 21.12.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.12.2021
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 21.12.2021
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.12.2021
Załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 21.12.2021
Odpowiedzi na pytania oferentów 23.12.2021
Odpowiedzi na pytania oferentów 2 23.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.12.2021
GDK-WA.2720.47.2021
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 02.12.2021 07.12.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 02.12.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 02.12.2021
Załacznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 02.12.2021
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 02.12.2021
Załącznik nr 5 - Formularz cenowy 02.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.12.2021
GDK-WG.2720.15.2021
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników łazienkowych w kompletach, koców z poduszką oraz kompletów ściereczek kuchennych dla Urzędu Statycznego w Gdańsku 20.05.2021 31.05.2021
Załącznik nr 1 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20.05.2021
Załącznik nr 1 B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20.05.2021
Załącznik nr 1 C - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 20.05.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 20.05.2021
Załacznik nr 3 - Formularz cenowy 20.05.2021
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków 20.05.2021
Załącznik nr 5 - Podwykonawcy 20.05.2021
Załącznik nr 6A - Projekt umowy - ręczniki 20.05.2021
Załącznik nr 6B - Projekt umowy - koce 20.05.2021
Załącznik nr 6C - Projekt umowy - ściereczki kuchenne 20.05.2021
Zbiorcze zestawienie ofert 31.05.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.06.2021
GDK-WA.2720.12.2021
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę serwera wraz z wymaganymi licencjami CAL oraz oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Urzędu Statystycznego w Gdańsku 06.05.2021 17.05.2021
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 06.05.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 06.05.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 06.05.2021
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia 06.05.2021
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 06.05.2021
Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców 06.05.2021
Załącznik nr 7 - Projekt umowy 06.05.2021
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu CE 06.05.2021
Odpowiedzi na pytania oferentów 14.05.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.05.2021
-
Zaproszenie do składania ofert na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe 21.12.2020 28.12.2020
GDK-WG.2720.95.2020
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 15.12.2020 17.12.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 15.12.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.12.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 15.12.2020
763599-N-2020
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie 08.12.2020 14.12.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.12.2020
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 08.12.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 08.12.2020
Załącznik nr 3A - formularz cenowy 08.12.2020
Załącznik nr 3B - formularz cenowy 08.12.2020
Załacznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 08.12.2020
Załacznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 08.12.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 14.12.2020
Zmiana ogłoszenia 14.12.2020
Zestawienie zbiorcze ofert 14.12.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.12.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor najnowszej informacji: Agata Maksymiuk (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący najnowszą informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 20.04.2022
Publikacja najnowszej informacji: 20.04.2022 12:00
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry