Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WA.2720.50.2023
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie" 13.12.2023 18.12.2023
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 13.12.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.12.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.12.2023
Załącznik nr 3a - formularz cenowy 13.12.2023
Załącznik nr 3b - formularz cenowy 13.12.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 13.12.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 13.12.2023
Odpowiedzi na pytania oferentów 18.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.12.2023
GDK-WA.2720.44.2023
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę regałów metalowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku”. 30.11.2023 04.12.2023
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 30.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 05.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2023
GDK-WA.2720.44.2023
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę regałów metalowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku”. 23.11.2023 29.11.2023
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 27.11.2023
Informacja o unieważnieniu postępowania 30.11.2023
GDK-WA.2120.43.2023
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku” 22.11.2023 30.11.2023
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 22.11.2023
Załącznik nr 2- Formularz cenowy 22.11.2023
Załącznik nr 2- Formularz cenowy 22.11.2023
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wyłączeniu 22.11.2023
Załacznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 22.11.2023
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 22.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 01.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.12.2023
Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty 07.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2023
GDK-WA.2120.35.2023
Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczeń kancelarii niejawnej w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku” 26.10.2023 31.10.2023
Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy 26.10.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 26.10.2023
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 26.10.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach 26.10.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 26.10.2023
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 26.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 06.11.2023
Informacja o wyborze oferty 16.11.2023
GDK-WA.2120.34.2023
Zapytanie ofertowe na „Zakup, dostawa wraz z instalacją 2 sztuk klimatyzatorów do Serwerowni w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku" 26.10.2023 03.11.2023
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 26.10.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 26.10.2023
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 26.10.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 26.10.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 26.10.2023
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach 26.10.2023
Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców 26.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 08.11.2023
GDK-WA.2120.32.2023
Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczeń biurowych oraz Serwerowni w Wydziale Informatyki w Urzędzie Statystycznym w Gdańsk” 24.10.2023 30.10.2023
Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy 24.10.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 24.10.2023
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 24.10.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach 24.10.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 24.10.2023
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 24.10.2023
Odpowiedzi na pytania oferentów 30.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2023
Informacja o wyborze oferty 16.11.2023
GDK-WA.2720.31.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 12.12.2022 14.12.2022
Załącznik nr 1 - szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 12.12.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 12.12.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 12.12.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 12.12.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.12.2022
GDK-WA.2720.31.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 02.12.2022 06.12.2022
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 02.12.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 02.12.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 02.12.2022
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 02.12.2022
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 02.12.2022
Zestawienie ofert 06.12.2022
Korekta do zestawienia ofert 07.12.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2022
Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty 12.12.2022
GDK-WA.2720.31.2022
Zapytanie ofertowe na dostawę kart podarunkowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 28.11.2022 01.12.2022
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 28.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 28.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 28.11.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 28.11.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 28.11.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 28.11.2022
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 28.11.2022
Zestawienie ofert 01.12.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego 02.12.2022
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor najnowszej informacji: Agata Maksimiuk (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący najnowszą informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 13.12.2023
Publikacja najnowszej informacji: 13.12.2023 08:00
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4    
Do góry