Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WA.2720.14.2020
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku 18.03.2020 23.03.2020
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 18.03.2020
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 18.03.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 18.03.2020
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 18.03.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 20.03.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor najnowszej informacji: Agata Maksymiuk (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący najnowszą informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 18.03.2020
Publikacja najnowszej informacji: 18.03.2020 11:59
Sprawdź historię zmian
Do góry