Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
GDK-WA.2720.11.2024
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart imiennych, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku" 03.07.2024 12.07.2024
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 03.07.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 03.07.2024
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 03.07.2024
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 03.07.2024
Przedłużenie terminu składania ofert 08.07.2024
Odpowiedzi na pytania oferentów 09.07.2024
GDK-WA.2120.9.2024
Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku" 29.04.2024 10.05.2024
Załącznik nr 1 - Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia 29.04.2024
Załącznik nr 1A - Szkic rzutów kominów 29.04.2024
Załącznik nr 1B - Opinia kominiarska 29.04.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 29.04.2024
Załącznik nr 5 do SWZ -Wykaz robót budowlanych 29.04.2024
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 29.04.2024
Załącznik nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 29.04.2024
Informacja z otwarcia ofert 13.05.2024
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.05.2024
GDK-WA.2120.9.2024
Zapytanie ofertowe na „Budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku” 15.04.2024 24.04.2024
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.04.2024
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.04.2024
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 15.04.2024
Załącznik nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 15.04.2024
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego 29.04.2024
GDK-WA.2720.50.2023
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku i oddziałów w terenie" 13.12.2023 18.12.2023
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 13.12.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.12.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.12.2023
Załącznik nr 3a - formularz cenowy 13.12.2023
Załącznik nr 3b - formularz cenowy 13.12.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 13.12.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 13.12.2023
Odpowiedzi na pytania oferentów 18.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.12.2023
GDK-WA.2720.44.2023
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę regałów metalowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku”. 30.11.2023 04.12.2023
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 30.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 05.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2023
GDK-WA.2720.44.2023
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę regałów metalowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku”. 23.11.2023 29.11.2023
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 27.11.2023
Informacja o unieważnieniu postępowania 30.11.2023
GDK-WA.2120.43.2023
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku” 22.11.2023 30.11.2023
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 22.11.2023
Załącznik nr 2- Formularz cenowy 22.11.2023
Załącznik nr 2- Formularz cenowy 22.11.2023
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wyłączeniu 22.11.2023
Załacznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 22.11.2023
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 22.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 01.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.12.2023
Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty 07.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.12.2023
GDK-WA.2120.35.2023
Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczeń kancelarii niejawnej w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku” 26.10.2023 31.10.2023
Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy 26.10.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 26.10.2023
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 26.10.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach 26.10.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 26.10.2023
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 26.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 06.11.2023
Informacja o wyborze oferty 16.11.2023
GDK-WA.2120.34.2023
Zapytanie ofertowe na „Zakup, dostawa wraz z instalacją 2 sztuk klimatyzatorów do Serwerowni w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku" 26.10.2023 03.11.2023
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 26.10.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 26.10.2023
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 26.10.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 26.10.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 26.10.2023
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach 26.10.2023
Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców 26.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 08.11.2023
GDK-WA.2120.32.2023
Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczeń biurowych oraz Serwerowni w Wydziale Informatyki w Urzędzie Statystycznym w Gdańsk” 24.10.2023 30.10.2023
Załącznik nr 1 - Program Funkcjonalno-Użytkowy 24.10.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 24.10.2023
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 24.10.2023
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnieniach 24.10.2023
Załącznik nr 5 - Wykaz podwykonawców 24.10.2023
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 24.10.2023
Odpowiedzi na pytania oferentów 30.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2023
Informacja o wyborze oferty 16.11.2023
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor najnowszej informacji: Agata Maksimiuk (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący najnowszą informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 03.07.2024
Publikacja najnowszej informacji: 03.07.2024 11:47
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4    
Do góry