Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
-
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę urządzeń informatycznych 26.11.2020 03.12.2020
Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 26.11.2020
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 26.11.2020
Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru dostawy 26.11.2020
Załącznik nr 4 - Projekt umowy 26.11.2020
Odpowiedzi na pytania 02.12.2020
Zbiorcze zestawienie ofert na dostawę urządzeń informatycznych 04.12.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.12.2020
GDK-WA.2720.68.2020
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie budowy infrastruktury komputerowej w budynku biurowym Urzędu Statystycznego w Gdańsku Oddział w Chojnicach 04.11.2020 12.11.2020
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 04.11.2020
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 04.11.2020
Załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców 04.11.2020
Załącznik nr 5 - wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 04.11.2020
Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień 04.11.2020
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia 04.11.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.11.2020
GDK-WA.2720.67.2020
Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 04.11.2020 10.11.2020
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 04.11.2020
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 04.11.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o podpisaniu umowy z OSD 04.11.2020
Odpowiedzi na pytania 05.11.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.11.2020
GDK-WG.2720.59.2020
Zapytanie ofertowe na przebudowę węzła ciepłowniczego c.o. w systemie zaprojektuj i wybuduj w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 29.09.2020 07.10.2020
Załącznik nr 1 - WT modernizacja węzła ciepłowniczego 29.09.2020
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 29.09.2020
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków 29.09.2020
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych 29.09.2020
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 29.09.2020
Załącznik nr 8 - Wykaz podwykonawców 29.09.2020
Zestawienie ofert 09.10.2020
GDK-WA.2720.53.2020
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Statystycznego 08.09.2020 11.09.2020
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 08.09.2020
Załącznik nr 2- Formularz cenowy 08.09.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 08.09.2020
Załacznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 08.09.2020
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 08.09.2020
Zbiorcze zestawienie ofert 14.09.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.09.2020
GDK-WG.2720.48.2020
Zapytanie ofertowe - Działania promujące PSR 2020 na terenie województwa pomorskiego 14.08.2020 21.08.2020
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 14.08.2020
Załącznik nr 1A - Harmonogram proponowanej liczby spotów reklamowych 14.08.2020
Załącznik nr 1B - Harmonogram zamieszczania konkursów i reklamy 14.08.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 14.08.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 14.08.2020
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 14.08.2020
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonywanych usług 14.08.2020
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 14.08.2020
Odpowiedzi na pytania ofertentów 19.08.2020
Zbiorcze zestawienie ofert 21.08.2020
Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.08.2020
554803-N-2020
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 25.06.2020 09.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.06.2020
Dokumentacja projektowa dla budowy agregatu prądotwórczego 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji piwnica 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji parter 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji I pietro 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji I piętro - 2 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji II piętro 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji II piętro - 2 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji III piętro 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji III piętro - 2 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji IV piętro 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji IV piętro - 2 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji V piętro 25.06.2020
Plan rozmieszczenia instalacji piwnica - 2 25.06.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 25.06.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnienu warunków i braku podstaw do wykluczenia 25.06.2020
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 25.06.2020
Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych 25.06.2020
Załącznik nr 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 25.06.2020
Załącznik nr 6A - Wykaz pracowników świadczących uslugi 25.06.2020
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 25.06.2020
Załącznik nr 8A - Projekt umowy na wymianę instalacji elektrycznej 25.06.2020
Załącznik nr 8B - Projekt umowy na budowę agregatu prądotwórczego 25.06.2020
Załącznik nr 9 - Harmonogram robót 25.06.2020
Załącznik nr 10 - Lista podmiotów należących lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej 25.06.2020
Schemat poglądowy tablicy R1 do R10 25.06.2020
Projekt wykonawczy wymiana instalacji elektrycznej 25.06.2020
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 25.06.2020
Projekt budowlany - wymiana instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia głównych holi komunikacyjnych 01.07.2020
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - projekt agregatu prądotwórczego i zasilacza UPS 01.07.2020
Projekt wykonawczy - agregat prądotwórczy 01.07.2020
Projekt agregatu i zasilacza UPS 01.07.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 01.07.2020
Odpowiedzi na pytania 03.07.2020
Odpowiedzi na pytania 07.07.2020
Zestawienie ofert złożonych w dniu 9 lipca 2020 r. 09.07.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.II 20.07.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.I 05.08.2020
GDK-WG.2720.25.2020
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ręczników w kompletach oraz koców dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 15.05.2020 26.05.2020
Załącznik nr 1 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.05.2020
Załącznik nr 1 B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15.05.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 15.05.2020
Załacznik nr 3 - Formularz cenowy 15.05.2020
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków 15.05.2020
Załącznik nr 5 - Podwykonawcy 15.05.2020
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych dostaw 15.05.2020
Załącznik nr 7A - Projekt umowy - ręczniki 15.05.2020
Załącznik nr 7B - Projekt umowy - koce 15.05.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 22.05.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.06.2020
GDK-WA.2720.24.2020
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kawy i herbaty dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku 15.05.2020 21.05.2020
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 15.05.2020
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 15.05.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniiu warunków i braku podstaw do wykluczenia 15.05.2020
Załącznik nr 4 - Podwykonawcy 15.05.2020
Załącznik nr 5 - Projekt umowy 15.05.2020
Załącznik nr 6 - Portokół odbioru dostawy 15.05.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2020
GDK-WA.2720.14.2020
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku 18.03.2020 23.03.2020
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 18.03.2020
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 18.03.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 18.03.2020
Załącznik nr 4 - Wykaz podwykonawców 18.03.2020
Odpowiedzi na pytania oferentów 20.03.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor najnowszej informacji: Agata Maksymiuk (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący najnowszą informację: Andrzej Muszewski (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 20.04.2022
Publikacja najnowszej informacji: 20.04.2022 12:00
Sprawdź historię zmian
  1  2 
Do góry