Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
560083-N-2020
Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie i wykonanie remontu łazienek w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku 09.07.2020 24.07.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 1 - Program funkcjonalno-użytkowy 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o spełnienu warunków i braku podstaw do wykluczenia 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wykaz podwykonawców 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 5-Wykaz robót budowlanych 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 6 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 6A - Wykaz pracowników świadczących uslugi 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 8 -Projekt umowy 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 9 - Harmonogram robót 09.07.2020
ZAŁĄCZNIK NR 10 - Lista podmiotów należących lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej 09.07.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Gdańsku
Autor najnowszej informacji: Agata Maksymiuk (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący najnowszą informację: Małgorzata Kloz (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Wytworzenie najnowszej informacji: 09.07.2020
Publikacja najnowszej informacji: 09.07.2020 11:35
Sprawdź historię zmian
Do góry