Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
76/DB/2022
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 21.11.2022 30.11.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 21.11.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 25.11.2022
Zapytanie ofertowe – zmienione w dniu 25.11.2022 r. 25.11.2022
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 25.11.2022 r. 25.11.2022
72/DB/2022
Prenumerata prasy oraz wydawnictw specjalistycznych krajowych i zagranicznych w formie papierowej i elektronicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego na 2023 rok. Termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00 17.11.2022 28.11.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.11.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 17.11.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 17.11.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 23.11.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony 23-11-2022 r. 23.11.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy – zmieniony 23-11-2022 r. 23.11.2022
70/RN/2022
Badanie rynku wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych oraz wycena wybranych reprezentantów w tym zakresie dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2023 r. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00 16.11.2022 23.11.2022
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 16.11.2022
Załącznik nr 2 - Szablon raportu z badania rynku i badania cen wyrobów, maszyn i urządzeń inwestycyjnych 16.11.2022
Załącznik nr 3 - Przykładowe karty kwestionariuszy badania rynku i badania cen 16.11.2022
73/GP/2022
Zakup i dostawa opakowań archiwalnych dla Archiwum GUS. Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2022 r. do godz. 14:00 10.11.2022 17.11.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 10.11.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 10.11.2022
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 10.11.2022
66/DB/2022
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert do dnia 10.11.2022 r. do godz. 10:00 03.11.2022 10.11.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 03.11.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 03.11.2022
Załącznik 3 – Formularz cenowy 03.11.2022
71/DB/2022
Zakup oraz dostawa książek i publikacji specjalistycznych na potrzeby GUS od dnia 2.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Termin składania ofert: do dnia 3 listopada 2022 r. do godz. 14:00 26.10.2022 03.11.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 26.10.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 26.10.2022
59/GP-RRL/2022
Opracowanie rozdziału Migracje zagraniczne do corocznego Raportu Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2021 – 2022. Termin składania ofert: do dnia 27.10.2022 r. do godz. 12:00 20.10.2022 27.10.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 20.10.2022
Załącznik nr 1.1 - Wymagania edytorskie 20.10.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 20.10.2022
67/ST/2022
Usługa w zakresie konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń Systemu Kontroli Dostępu, zwanego dalej SKD i Systemu Rejestracji Czasu Pracy zwanego dalej RCP, wideodomofonów oraz kamer wideo IP eksploatowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego, dostawa i konfiguracja 200 szt. (słownie dwieście sztuk) breloków zbliżeniowych do kluczy. Termin składania ofert: do dnia 21.10.2022 r. do godz. 14:00 17.10.2022 21.10.2022
Załącznik RODO 17.10.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.10.2022
Załącznik nr 2 – Zakres czynności konserwacyjnych 17.10.2022
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 17.10.2022
69/OS/2022
Zakup dwóch 12-miesięcznych licencji na oprogramowanie do zarządzania pracami edytorskimi i wydawniczymi dla redakcji czasopism naukowych GUS: „Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” i „Przegląd Statystyczny. Statistical Review”. Termin składania ofert: do dnia 24 października 2022 r. do godz. 13:00 17.10.2022 24.10.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 17.10.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 17.10.2022
68/ST/2022
Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu wideodomofonu zainstalowanego w GUS, monitoring systemu.Termin składania ofert: do dnia 20 października 2022 r. do godziny 11:00. W dniu 18 października 2022 r. o godzinie 13:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i, że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208. 13.10.2022 20.10.2022
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia 13.10.2022
Załącznik nr 1.1 do OPZ - Elementy wchodzące w skład Systemu SSWiN 13.10.2022
Załącznik nr 1.2 do OPZ - Wykaz czynności konserwacyjnych 13.10.2022
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy (FO) 13.10.2022
Modyfikacja Zapytania ofertowego 17.10.2022
Zapytanie ofertowe zmienione w dniu 17-10-2022 r. 17.10.2022
Protokół z wizji lokalnej 18.10.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    33
Do góry