Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
58/DB/2021
Wykonanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: do dnia 24-09-2021 do godziny 14:00. 17.09.2021 24.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.09.2021
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 17.09.2021
Protokół z wizji lokalnej 22.09.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 22.09.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 22-09-2021 r. 22.09.2021
56/ST/PDS/POPC/2021
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Termin składania ofert: do dnia 24-09-2021 do godziny 12:00. 14.09.2021 24.09.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia OPZ 14.09.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 14.09.2021
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzór logo 14.09.2021
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 14.09.2021
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 14.09.2021
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 14.09.2021
55/DB/2021
Usługa w zakresie czynności konserwacyjnych i naprawczych gaśnic oraz instalacji hydrantowej w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: 22-09-2021, godz. 14:00 14.09.2021 22.09.2021
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 14.09.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 15.09.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego II 16.09.2021
Modyfikacja i Wyjaśnienia do zapytania ofertowego III 21.09.2021
51/DB/2021
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 21 września 2021 r. do godz. 14:00 10.09.2021 21.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 10.09.2021
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 10.09.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 15.09.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 17.09.2021
50/DB/2021
Zakup i dostawa Systemu Informacji Prawnej na potrzeby GUS. Termin składania ofert: do dnia 14 września 2021 r. do godz. 12:00 01.09.2021 14.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 01.09.2021
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 01.09.2021
Modyfikacja 07.09.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia 10.09.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dn. 10-09-2021 r. 10.09.2021
Główne założenia umowy 50/DB/2021 10.09.2021
49/DB/2021
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00 24.08.2021 03.09.2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 24.08.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia 25.08.2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - zmieniony w dn. 25.08.2021 r. 25.08.2021
Wyjaśnienia 26.08.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia II 30.08.2021
46/DB/2021
Płukanie wymienników ciepła w węźle C.O. w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 17.08.2021 25.08.2021
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 17.08.2021
44/BK/2021
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zdalnego szkolenia powtórzeniowego dotyczącego pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin składania ofert: do dnia 23 sierpnia 2021 r., godz. 12:00 16.08.2021 23.08.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 16.08.2021
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 16.08.2021
43/DK/SPIS/2021
Produkcja dwóch spotów animowanych i dwóch spotów radiowych promujących pracę rachmistrza w NSP 2021 oraz informujących o obowiązku udziału w spisie i możliwych karach związanych z odmową. Termin składania ofert: do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00. 03.08.2021 06.08.2021
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia OPZ 03.08.2021
Załącznik nr 1 do OPZ - Księga Identyfikacji Wizualnej 03.08.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 03.08.2021
Wyjaśnienia 05.08.2021
40/WM/2021
Kompleksowa obsługa techniczna trzydniowej międzynarodowej Konferencji DGINS połączonej ze spotkaniem ESSC w Warszawie w trybie hybrydowym w dniach 27-29 października 2021 r. dla 150 osób (zwanej dalej „konferencją hybrydową”). Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00. 02.08.2021 10.08.2021
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 02.08.2021
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty 02.08.2021
Wyjaśnienia 05.08.2021
Wyjaśnienia II 09.08.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska Wydział Zamówień Publicznych
Publikujący najnowszą informację: Weronika Danowska Wydział Zamówień Publicznych
Publikacja najnowszej informacji: 27.01.2023 15:06
Sprawdź historię zmian
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    26
Do góry