Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
80/DB/2023
Zakup materiałów PPOŻ (w tym worki do ewakuacji dokumentów). Termin składania ofert: do dnia 7.11.2023 r. do godz. 15:00 30.10.2023 07.11.2023
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 30.10.2023
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 30.10.2023
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 30.10.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 03.11.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego II 06.11.2023
72/DB/2023
Świadczenie usług transportu autokarowego krajowego oraz lokalnego dla Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert do dnia 13.10.2023 r. do godz. 10:00 06.10.2023 13.10.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 06.10.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 06.10.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 12.10.2023
74/ST/2023
Usługa w zakresie przeglądów, konserwacji i usuwania uszkodzeń Systemu Kontroli Dostępu, zwanego dalej SKD i Systemu Rejestracji Czasu Pracy zwanego dalej RCP, wideodomofonów oraz kamer wideo IP eksploatowanych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert do dnia 12.10.2023 r. do godz. 12:00 05.10.2023 12.10.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 05.10.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 05.10.2023
76/ST/2023
Przegląd, konserwacja i usuwanie uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu wideodomofonu zainstalowanego w GUS, monitoring systemu. Termin składania ofert do dnia 12.10.2023 r. do godz. 10:00 05.10.2023 12.10.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 05.10.2023
Załącznik nr 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia 05.10.2023
Załącznik nr 1.2 do Opisu przedmiotu zamówienia 05.10.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 05.10.2023
64/DB/2023
Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 11.10.2023 r. do godz. 10:00. 04.10.2023 11.10.2023
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 04.10.2023
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 04.10.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 05.10.2023
70/ST/2023
Przeglądy, konserwacja i usuwanie uszkodzeń systemu dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 9 października 2023 r., godz. 15:00. 02.10.2023 09.10.2023
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 02.10.2023
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 02.10.2023
Załącznik nr 3 – Zakres czynności przeglądu 02.10.2023
68/DB/2023
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej przez operatora telekomunikacyjnego dla Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 28.09.2023 r. do godz. 10:00. Zamawiający informuje, że w dniu 26 września 2023 r. o godzinie 10:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. 14.09.2023 28.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 14.09.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 14.09.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 20.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 20-09-2023 r. 20.09.2023
Główne założenia do Umowy 20.09.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego II 26.09.2023
Główne założenia do Umowy - zmienione 26-09-2023 r. 26.09.2023
Protokół z wizji lokalnej 26.09.2023
65/DB/2023
Zakup i dostawa 80 krzeseł biurowych z podłokietnikami oraz jednego krzesła z rozszerzoną funkcjonalnością dla osób ze szczególnymi potrzebami do Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 22.09.2023 r. do godz. 10:00 14.09.2023 22.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 14.09.2023
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 14.09.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 19.09.2023
63/DB/2023
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 11.09.2023 r. do godz. 10:00 31.08.2023 11.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 31.08.2023
Załącznik 2.1 – Formularz ofertowy dla Zadania nr 1 31.08.2023
Załącznik 2.2 – Formularz ofertowy dla Zadania nr 2 31.08.2023
Załącznik 3.1 – Formularz cenowy dla Zadania nr 1 31.08.2023
Załącznik 3.2 – Formularz cenowy dla Zadania nr 2 31.08.2023
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 04.09.2023
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 06.09.2023
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 6-09-2023 r. 06.09.2023
Załącznik 3.2 – Formularz cenowy dla Zadania nr 2 - zmieniony w dniu 6-09-2023 r. 06.09.2023
62/ST/WS/2023
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z administrowania i rozwijania CMS opartego na open source Drupal dla 16 (szesnastu) pracowników jednostek statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach projektu WROTA STATYSTYKI, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). Termin składania ofert do dnia 6.09.2023 r. do godz. 10:00 29.08.2023 06.09.2023
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 29.08.2023
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 29.08.2023
Załącznik 3 - Formularz cenowy 29.08.2023
Załącznik 4 - Wzór logo 29.08.2023
Załącznik 5 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 29.08.2023
Załącznik 6 - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 29.08.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.11.2023
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Iwona Pacholec (Wydział Portalu Informacyjnego)
Publikacja najnowszej informacji: 30.04.2024 14:22
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    33
Do góry