Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
65/ST/2022
Wykonanie usługi w zakresie stałej konserwacji, usuwania awarii i uszkodzeń systemu dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym. Termin składania ofert: 13 października 2022 r., godz. 12:00. 06.10.2022 13.10.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 06.10.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 06.10.2022
Załącznik nr 3 – Zakres czynności konserwacyjnych 06.10.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 10.10.2022
50/DB/2022
Zakup i montaż krzeseł do ewakuacji osób niepełnosprawnych na potrzeby GUS w Warszawie przy ul. Niepodległości. Termin składania ofert: do dnia 13-10-2022 r. do godz. 13:00 06.10.2022 13.10.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 06.10.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 06.10.2022
65/GP/2022
Wybicie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”, wykonanie etui na odznakę oraz wykonanie dyplomów i okładek do dyplomów stwierdzających nadanie odznaki. Termin składania ofert: do dnia 10.10.2022 do godz. 13:00. 05.10.2022 10.10.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 05.10.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 05.10.2022
Załącznik RODO 05.10.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 06.10.2022
58/BK/2022
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu 1 edycji szkolenia dotyczącego umiejętności projektowania i prowadzenia badań kompetencji i potencjału pracowniczego metodą Assessment Center (AC) oraz Development Center (DC), dla łącznie 10 (dziesięciu) pracowników Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 28.09.2022 do godz. 12:00. 21.09.2022 28.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 21.09.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.09.2022
57/BK/2022
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 edycji dwudniowego szkolenia w formie stacjonarnej dotyczącego pierwszej pomocy przedmedycznej, dla łącznie 20 (dwudziestu) pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 28.09.2022 do godz. 12:00 21.09.2022 28.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 21.09.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 21.09.2022
64/DB2022
Budowa systemu klimatyzacji typu split w oparciu o urządzenia inwerterowe w pomieszczeniach 155a, 155b, 150, 144, 152, 655, P047b w budynku Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert do dnia 26 września 2022 r. do godz. 11:00. W dniu 21 września 2022 r. o godzinie 11:00 w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 odbędzie się zebranie wykonawców w celu dokonania wizji lokalnej. Zbiórka wykonawców w hallu głównym przy recepcji. Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. zebraniu nie jest obowiązkowe i, że oferty mogą zostać złożone bez odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej. UWAGA: Z uwagi na konieczność wejścia do strefy objętej kontrolą dostępu, wykonawcy przybywający na wizję powinni mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się nie później niż na 15 minut przed terminem przeprowadzenia wizji w recepcji znajdującej się w holu głównym GUS przy al. Niepodległości 208. 19.09.2022 26.09.2022
Załącznik 1 – Formularz ofertowy 19.09.2022
Protokół z wizji lokalnej 21.09.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 22.09.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego II 22.09.2022
62/DB/POIŚ/2022
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja węzła cieplnego oraz montaż instalacji schładzającej powietrze w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert do dnia 19.09.2022 r. do godz. 10:00 12.09.2022 19.09.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 12.09.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 12.09.2022
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 15.09.2022
54/BK/2022
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zdalnych dla pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 15 września 2022 r., godzina 10:00. 08.09.2022 15.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla części I, II i III 08.09.2022
Załącznik nr 2.1 – Formularz ofertowy dla części I 08.09.2022
Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla części II 08.09.2022
Załącznik nr 2.3 - Formularz ofertowy dla części III 08.09.2022
Załącznik RODO 08.09.2022
61/DB/2022
Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw agregatu prądotwórczego JD 150 zlokalizowanego na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 21 września 2022 r. do godz. 14:00 07.09.2022 21.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 07.09.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 07.09.2022
Załącznik RODO 07.09.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 61/DB/2022 16.09.2022
Modyfikacja zapytania ofertowego 16.09.2022
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 19.09.2022
Wyjaśnienia III do zapytania ofertowego 20.09.2022
53/GP-RRL/2022
Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji organizowanych przez Rządową Radę Ludnościową. Termin składania ofert: 12 września 2022 r., godzina 10:00. 05.09.2022 12.09.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 05.09.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 05.09.2022
Załącznik RODO 05.09.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nr 53/GP-RRL/2022 09.09.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek Wydział Zamówień Publicznych
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek Wydział Zamówień Publicznych
Publikacja najnowszej informacji: 02.02.2023 14:21
Sprawdź historię zmian
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    26
Do góry